Istoriniai upių aprašymai. Turinys
Prof. Steponas Kolupaila. Mūsų vandens keliai

Prof. Steponas Kolupaila. Mūsų vandens keliai

"Skautų aidas", Kaunas, 1938 m.

Steponas Kolupaila

Prof. S. Kolupaila. Kelios mintys apie Nerį-Viliją

"Aidai", New York, 1959 m. Gruodis.

Steponas Kolupaila

Prof. Steponas Kolupaila. Le Niémen. Etude hydrologique.

Revue de géographie alpine. 1937, Tome 25 N°2. pp. 381-409.

Steponas Kolupaila

Prof. S. Kolupaila. Vandens kelias Nerimi nuo Vilniaus iki Kauno

1938 m “Skautų aidas“, Kaunas

Steponas Kolupaila

Prof. Steponas Kolupaila. Narutis - Vilnius - Kaunas 1939 M.

"Aidai", New York, 1957. - Nr.10.

Viršelis

Prof. Steponas Kolupaila. Nevėžis. Hidrografinė studija

"Kosmos" Kaunas 1936 m

LTSR vandens turistų keliai

J. Obelienius. Lietuvos TSR vandens turistų keliai

“Mintis“, Vilnius 1982

K. Tiškevičius. Neris ir jos krantai

K.Tiškevičius Neris ir jos krantai (Ištraukos)

“Mintis“, Vilnius 1992. (orginalas Konstanty Tyszkiewicz „Wilija i jej brzegi“, Drezno 1871 *.pdf)

Nerimi

Č. Kudaba. Nerimi

“Mintis“, Vilnius 1985

Ką šniokščia Jūros rėvos

V. Almonaitis. Ką šniokščia Jūros rėvos

Vytauto Didžiojo Universitetas “Veikslas“, Kaunas-Vilnius 1994

Geologinės praeities pėdsakai

A. Linčius V. Narbutas. Geologinės praeities pėdsakai Lietuvos kraštovaizdyje

“Mintis“, Vilnius 1969

scroll back to top