Upė Venta. Aprašymas, informacija, vandens turizmo maršrutas, atstumai.

Venta teka Lietuvoje (Kelmės, Šiaulių, Akmenės ir Mažeikių rajonuose) ir Latvijoje. Ilgis 350 km (Lietuvoje 167 km), baseino plotas 11 800 km² (Lietuvoje 5892 km²). Pradžioje teka į šiaurės rytus per Stimberiškių, Ventos pelkes, nuo Dubysos-Ventos kanalo suka į šiaurę, prie Papilės pasuka į šiaurės vakarus. Nuo Leckavos 3 km teka Lietuvos - Latvijos siena, toliau - Latvijoje. Ventspilyje įteka į Baltijos jūrą. Vidutinis nuolydis Lietuvoje 85 cm/km. Aukštupyje vaga 3 - 5 m pločio, nuo Užvenčio iki Varduvos žiočių 30 - 50 m. Vyraujantis vagos gylis 1 - 2 m. Aukštupyje daug akmenuotų rėvų. Vyraujantis slėnio plotis 0,3 - 0,8 km. Srovės greitis 0,1 - 0,4 m/s. Debitas prie Papilės (253 km nuo žiočių): maksimalus 369 m³/s, vidutinis 10,4 m³/s, minimalus vasarą 0,15 m³/s, minimalus vasarą žiemą 0,10 m³/s;  prie Kuodžių (prie Lietuvos-Latvijos sienos, 181 km nuo žiočių): maksimalus 491 m³/s, vidutinis 30,7 m³/s, minimalus vasarą 0,18 m³/s, minimalus žiemą 0,51 m³/s; vandens lygio svyravimo amplitudė prie Papilės būna iki 4 m, prie Abavos žiočių (Latvijoje) - iki 10 m.  Pavasarį prie Papilės nuteka 47%, vasarą 6%, rudenį 20%, žiemą 27% viso metinio vandens kiekio. Vandens kelionė šia upe tinka pradedantiesiems vandens turistams. Rekomenduojamos plaukimo priemonės - baidarės, kajakai, pripučiami laiveliai, kanojos. Įdomiausios maršruto atkarpos - prie Papilės ir prie Užvenčio.


Kada Rekomenduojama plaukti esant aukštesniam vandens lygiui.

Kliūtys Rėvos, slenksčiai, užvartos, užtvankos

Sudėtingumas WW 0/1- (2)

Kraštovaizdis starstarstarstarstar

vandens lygis Leckava; Papilė

Upės ekologinė būklė Upės ekologinė būklė - iki Vėkės intako - vidutinė; žemiau iki Kuršėnų - gera; žemiau iki Žižmos intako - vidutinė; žemiau iki Lietuvos -Latvijos sienos -gera.

 

km

324.6 in Užvenčio (malūno) HE Užtvanka užtvanka. Aukštis 3 m, tvenkinio plotas 16 ha. Užventis. Upės tekmė vidutinė, vaga kanalizuota, krantai be augmenijos, plotis iki 10 m.

322.3 Tiltas Tiltas.

322.2 kr kr.Žeberė.

320.4 kr kr.Senoji Žeberė. Apie  0,5 km upės krantuose miškai.

318.9 ds dš.Varmė. Gyvenvietė kr.Volungiai. Upės plotis 10-15 m. Vid. nuolydis iki Gansės 71 cm/km.

317.4 ds dš.Knituoja. Gyvenvietė dš.Čekaičiai. Iki Aunuvos dš.miškas.

315.6 kr kr.Ušna.

314.2 kr kr.Vėžys.

313.7 ds dš.Gansė. Gyvenvietė kr.Leliušiai. Vid. nuolydis iki Dubysos-Ventos kanalo 60 cm/km.

312.1 kr kr.Aunuva. Gyvenvietė kr.Pašilėnai.

310.3 Gyvenvietė kr.Toleikiai. Gyvenvietė dš.Paklibakiai.

308.5  in ds dš.Šona. Šiaulių-Užvenčio kelio Tiltas tiltas. Gyvenvietė kr.Ramučiai. Gyvenvietė dš.Kartokliai. Iki Dubysos-Ventos kanalo dš.mškas.

308.4 ds dš.V-4.

307.1 Gyvenvietė kr.Kalniškiai. kr.Kalniškių piliakalnis.

306.3 kr kr.Ožupis.

303.8 ds dš.Dubysos-Ventos kanalas. Vid. nuolydis iki Vėkės 11 cm/km. Upės srovė visai lėta. Plotis 15-20 m. Upės vaga kanalizuota, krantuose, kiek toliau nuo upės, miškai.

301.7 ds dš.Vėžupis.

301.2 ds dš.Čiauša. Gyvenvietė kr.Šilkalnis.

299.7 kr kr.Kesautis.

297.4 ds dš.Vėkė. Gyvenvietė dš.Kadagynė. Gyvenvietė kr.Laumiakiai.  Baigiasi kanalizuotas upės ruožas. Vid. nuolydis iki Kuršėnų 10 cm/km.

296.0 kr kr.Žaigis.

294.5 ds dš.Liūdonas. Gyvenvietė dš.Bacaičiai.

293.6 kr.Lendrikė.

291.6 Tiltas Tiltas. Gyvenvietė dš.Liepkalnis.

289.4 kr kr.Ketūna. Gyvenvietė kr.Ketūnai. Gyvenvietė dš.Šileliai.

287.2 ds dš.Gūragys.

286.9 Geležinkelio Tiltas tiltas. Gyvenvietė dš.Kuršėnai. Gyvenvietė kr.Milvydai.

286.8 ds dš.Šūdkojis.

286.4 Pėsčiųjų Tiltas tiltas.

285.0 Pėsčiųjų Tiltas tiltas.

285.0 Pėsčiųjų Tiltas tiltas. Slenkstukas. Gyvenvietė dš.Kuršėnai. Vid. nuolydis iki Ringuvos 17 cm/km.

283.6  in Kuršėnų-Plungės kelio Tiltas tiltas. Gyvenvietė Kuršėnai.

283.3 Vandens malūno užtvankos vietoje akmenų slenkstis.

281.3 kr kr.Urdupis. Gyvenvietė kr.Oliesinas.

279.0 kr kr.Kumulša.

278.8 kr.Šilėnų piliakalnis.

278.3 Šilėnų vandens malūno užtvankos vietoje akmenų slenkstis.

277.7  in Kuršėnų-Šilėnų kelio Tiltas tiltas. Gyvenvietė kr.Šilėnai.

276.2 ds dš.Ringuva. Gyvenvietė dš.Gedinčiai. Vid. nuolydis iki Gumbakio 96 cm/km. Upės plotis iki 50 m. Srovė palaipsniui greitėja, vagoje atsiranda akmenys, rėvelės.

275.3 ds dš.Gryva.

273.3 Gyvenvietė dš.Romučiai.

270.9 ds dš.Upiukas. dš.Romučių piliakalnis.

269.0 kr kr.Žižma. Gyvenvietė dš.Reksčiai.

267.9 dš.Reksčių piliakalnis.

266.1 ds dš.Viekvedys. Gyvenvietė dš.Žiliai. Gyvenvietė kr.Kriokliai.

263.5 kr.Krioklys.

261.7  in Gyvenvietė kr.Pagamė. Gyvenvietėdš.Rudikiai. Rudikių HE Užtvanka užtvanka. Aukštis 2 m, tvenkinio plotas 7 ha. Upėje akmenys, rėvelės. Upės krantai vietomis statūs, atodangos.

259.3 Gyvenvietė dš.Gamėnai. Rudikių vandens malūno užtvankos vietoje akmeninga rėva.

258.3 kr kr.Zubrys. Gyvenvietė kr.Zubreliai.

257.5 kr kr.Gumbakys. Gyvenvietė kr.Gumbakiai. Vid. nuolydis iki Saldupio 78 cm/km.

256.5 Augustaičių vandens malūno užtvankos vietoje akmenų slenkstukas.

253.6 dš.Papilės II piliakalnis.

253.2 Kabantis pėsčiųjų Tiltas tiltas. Gyvenvietė dš.Papilė. Gyvenvietė kr.Daubiškiai.

252.2  in Papilės-Kairiškių kelio Tiltas tiltas. Po tiltu seno tilto liekanos (poliai). Gyvenvietė dš.Papilė. kr.Papilės I piliakalnis.

249.1 Gyvenvietė kr.Griežiai.

247.0 Gyvenvietė kr.Kalniškiai.

245.5 ds dš.Saldupis. Gyvenvietė dš.Vienrankiai. Vid. nuolydis iki Uogio 55 cm/km. Upės tėkmė sulėtėja.

241.9 kr kr.Pelkupis. Gyvenvietė kr.Lenkai.

238.9 Tiltas Tiltas. Gyvenvietė dš.Venta. Gyvenvietė kr.Žerkščiai.

236.4 Kabantis pėsčiųjų Tiltas tiltas. Gyvenvietė dš.Venta.

236.3 ds dš.Eglesys.

234.1 kr kr.Avižlys. Gyvenvietė kr.Purviai.

232.9 kr kr.Uogys. Vid. nuolydis iki Virvyčios 42 cm/km.

229.5 ds dš.Dabikinė. Gyvenvietė dš.Dainoriai. Gyvenvietė kr.Uogiškiai.

229.0 Rėva-slenkstukas.

226.8 kr kr.Gaišupis.

226.3 in out Palnosų-Gyvolių kelio tiltas. Gyvenvietė dš.Palnosai. Buvusios vandens malūno užtvankos vietoje akmenų slenkstukas.

226.1 ds dš.Kerbesas.

224.9 ds dš.Augutis.

224.0 kr kr.Virvyčia. Vid. nuolydis iki Pievio 12 cm/km. Upė patventa Viekšnių HE - srovės nėra.

221.6 Kabantis pėsčiųjų Tiltas tiltas. Gyvenvietė dš.Viekšniai.

221.5 Viekšnių HE Užtvanka užtvanka. Aukštis 3 m, tvenkinio plotas 17 ha. Žemiau srovė lėta, plotis 40-50 m.

221.3 Gyvenvietė kr.Užventė.

220.4 in out Triškių-Viekšnių kelio Tiltas tiltas. Gyvenvietė kr.Čekai. Gyvenvietė dš.Viekšniai.

219.6 kr kr.Šilupis.

219.4 ds dš.Kalupis.

219.2 kr kr.Čekupis.

216.9 ds dš.Mišeikis. Gyvenvietė dš.Miliai.

216.2 kr kr.Pievys. Gyvenvietė kr.Lėlaičiai. Vid. nuolydis iki Viešetės 39 cm/km.

214.5 ds dš.Kutuvis.

212.8 Pauliankos malūno užtvankos vietoje akmenų slenkstis. Esant aukštesniam vandeniui praplaukiamas. Gyvenvietė dš.Krakiai. Gyvenvietė kr.Meinoriai.

209.1 kr kr.Saldupis.

208.7 out Tiltas Tiltas. Gyvenvietė kr.Voveriai.

208.2 ds dš.Vaidminas. Gyvenvietė dš.Naikiai.

205.5 out Mažeikių-Plungės kelio Tiltas tiltas. Gyvenvietė kr.Mažeikiai. Gyvenvietė dš.Kruciai.

204.2 ds dš.DuobupisKrucių malūno užtvankos vietoje akmenų slenkstis. Esant aukštesniam vandeniui praplaukiamas. Gyvenvietė dš.Mažeikiai.

202.3 ds dš.V-2. Gyvenvietė dš.Mažeikiai.

201.0 kr kr.Viešetė. Vid. nuolydis iki Šerkšnės 63 cm/km. Tėkmė vėl nedaug pagreitėja.

200.0 kr kr.Vebris.

199.0 Jautakių HE Užtvanka užtvanka. Aukštis 3 m, tvenkinio plotas 25 ha. kr.Stulpino malūnas.

198.8 kr.Jautakių piliakalnis.

198.4 out Mažeikių-Ylakių kelio Tiltas tiltas. Gyvenvietė dš.Troškučiai.

195.3 kr kr.Geidžia.

194.9 kr kr.Šerkšnė. Gyvenvietė dš.Kurmaičiai. Vid. nuolydis iki Leckavos 46 cm/km.

194.5 Geležinkelio Tiltas tiltas.

193.0 ds dš.Kūlupis.

192.1 kr kr.V-3.

190.4 Gyvenvietė kr.Kuodžiai. Gyvenvietė dš.Kirkai.

188.9 Kuodžių HE Užtvanka užtvanka. Aukštis 4 m, tvenkinio plotas 1 ha.

187.1 out Gyvenvietė dš.Leckava. Vid. nuolydis iki Vadaksties 76 cm/km.

184.2 ds dš.Vadakstis. Gyvenvietė kr.Griežė. Toliau upė teka Lietuvos-Latvijos siena. kr.Griežės piliakalnis. Vid. nuolydis iki Varduvos 47 cm/km.

182.7 kr kr.Varduva. Toliau Venta teka Latvijoje.

scroll back to top