Upė Bražuolė. Aprašymas, informacija, vandens turizmo maršrutas, atstumai.

Bražuolė teka Trakų rajone, Neries kairysis intakas. Ilgis 23 km, baseino plotas 84 km². Prasideda netoli Galvės ežero, prie Vievio - Trakų kelio, prie Bražuolės kaimo. Teka į šiaurę per Dekio, Bakos ežerus ir pasukusi į rytus įteka į Nerį 125 km nuo jos žiočių, prie Popiškių. Nuolydis žemupyje 772 cm/km, vidutinis nuolydis 274 cm/km. Vidutinis debitas žiotyse 0,71 m³/s. Vandens kelionė rekomenduojama pradinę patirtį turintiems vandens turistams. Tinkamiausios plaukimo priemonės - kajakai, pripučiami laiveliai, iš dalies baidarės. Maršrutas gana įdomus.

Kada Pavasario polaidžio, lietaus ar atlydžių potvynių metu.
Kliūtys Užvartos, užvirtę medžiai, rėvos, slenkstukai, užtvankos.
Sudėtingumas WW 0/1 (2)
KraštovaizdisŽvaigždutėŽvaigždutėŽvaigždutėŽvaigždutėŽvaigždutė
Upės ekologinė būklė Upės ekologinė būklė - gera.


Atstumas
9.7 Pradžia Automagistralės Vilnius - Kaunas Tiltas tiltas. 200 m prieš tiltą nuo automagistralės yra posūkis į dš. keliuką. Iki aukštos įtampos linijos upė teka lėtai, vagos plotis apie 5 m, vietomis susiaurėdama ir pagreitėdama. Krantai žemi, vietomis pelkėti, iš pradžių pliki, nuo geležinkelio tilto apaugę pušynais. Keletas užvartų.
9.1 Intakas dš. nedidelis intakas iš ežeriuko.
9.0 Geležinkelio Tiltas tiltas. Gyvenvietė dš. Dumblikas.
7.2 Virš upės aukštos įtampos linija. Upės krantai aukštėja, statėja. Vagoje bebrų užtvankos. Srovė pagreitėja.
6.5 Pradžia Tiltas Tiltukas. Gyvenvietė dš. Baltamiškis. Kaime keletas žemų lieptų. Srovė dar pagreitėja.
6.2 Tiltas Tiltukas.
6.0 Apgriuvusi Baltamiškio vandens malūno Užtvanka užtvanka. Aukštis apie 1,5 m. Praplaukimas abejotinas. Žemiau gali būti bebrų užtvankų, keletas žemų lieptų.
5.6 Akmeninis slenkstukas. Žemiau upė išplatėja, gylis sumažėja.
5.1 Upė įteka į pelkę. Krantuose nendrynai.
4.7 Gyvenvietė kr. Kazimieriškės.
3.3 Aukštos įtampos linija. Prieš ją upę suspaudžia kalvos. Prasideda sraunus upės ruožas. Lenkdama stačią kalvą, Bražuolė išsišakoja. Upėje didžiulis apsamanojęs akmuo. Už akmens upė susirenka į vieną siaurą vagą ir  dar pagreitėja. Žemiau malūno užtvankos griuvėsiai. Upė šakojasi į dvi protakas. kairioji - nepraplaukiama, dešiniojoje - du pusmetriniai slenkstukai. Saloje - malūno pastato liekanos, už jų žemas nepraplaukiamas lieptas. Žemiau upė tai išsišakoja į protakas, tai vėl teka viena vaga. Atkarpoje gali būti užvartų, užvirtusių medžių, bebrų užtvankų. Vagoje rėvos, keletas slenkstukų.
2.3 Tiltas Tiltas. Po tiltu upė teka vamzdžiais, nepraplaukiama. Gyvenvietė kr. Joteliūnai. Žemiau tilto upė ramesnė. Retos užvartos, bebrų užtvankos.
0.9 Upės šlaitai priartėja, srovė greita.
0.4 Apgriuvusi buvusio vandens malūno metrinė Užtvanka užtvanka. Praplaukiama. Žemiau upės nuolydis dar padidėja. Vagoje akmenys. Upė laiptukais leidžiasi į Nerį. Nemažai užvartų.
0.0 Pabaiga Bražuolė įteka į Nerį. Gyvenvietė dš. Popiškės.

© 2010 J.D.Endriukaitis scroll back to top