Upė Širvinta. Aprašymas, informacija, vandens turizmo maršrutas, atstumai.

Širvinta teka Vilniaus, Jonavos ir Ukmergės rajonuose, Šventosios kairysis intakas. Ilgis 138 km, baseino plotas 949 km². Prasideda 9 km į šiaurės rytus nuo Paberžės. Labai vingiuodama teka į vakarus. Įteka į Šventąją 17 km nuo jos žiočių, prie Kunigiškių. Aukštupyje iki Akmenos kaimo vadinama Akmena. Vidutinis nuolydis 100 cm/km.  Vidutinis debitas žemiau Vilkesos 3,29 m³/s, aukščiau Kertušos 4,42 m³/s, žiotyse 7,50 m³/s. Ežerai užima apie 0,8% Širvintos baseino ploto, pelkės 8%, miškai 11%. Vandens kelionė šia upe tinka pradedantiesiems / turintiems patirtį vandens turistams. Rekomenduojamos plaukimo priemonės - baidarės, kajakai, pripučiami laiveliai. Įdomiausia maršruto atkarpa - upės žemupys.

 

Kada Rekomenduojama plaukti esant aukštesniam vandens lygiui.

Kliūtys Rėvos, užtvankos, užvartos.

Sudėtingumas WW 1 (2-)

Kraštovaizdis starstarstarstarstar

vandens lygis Liukonys

Upės ekologinė būklė Upės ekologinė būklė - iki Vilkesos intako - vidutinė; žemiau iki Motiejūnų tvenkinio - labai gera; Motiejūnų tvenkinys - gera; žemiau iki Kertušos intako - bloga; žemiau iki žiočių - labai gera.

 

km

116.3 in Širvintų-Giedraičių kelio Tiltas tiltas. Gyvenvietė kr.Juodiškiai. Upė kanalizuota, krantai pliki, upės plotis apie 10 m.

115.6  ds dš.Š-8.

115.3 Tiltas Tiltas.

114.6 kr kr.Š-7.

113.7  in Tiltas Tiltas. Gyvenvietė Maišeliai.

112.7 ds dš.Verbyla. Baigiasi kanalizuotas upės ruožas. Iki Širvintų pakrantėse miškai. Gali būti užvartų. Srovės greitis vidutinis, upės plotis 9-12 m. Vid. nuolydis iki Motiejūnų HE 72 cm/km.

112.6 Tiltas Tiltas. Gyvenvietė dš.Trapeliai.

110.3 ds dš.Vilkesa. Gyvenvietė dš.Arliškės.

108.3 Gyvenvietė dš.Uličėlė.

105.4 Gyvenvietė kr.Laužiškis. kr.Laužiškio piliakalnis.

104.7  in Širvintų-Giedraičių kelio Tiltas tiltas.

101.8 Medinio tilto likučiai. Gyvenvietė dš.Šešuolėliai. dš.Šešuolėlių dvaras.

97.3 ds dš.Š-4. Gyvenvietė dš.Gavėniai. Kiek žemiau prasideda Motiejūnų tvenkinys.

94.8 kr kr.Juodė. Gyvenvietė kr.Bajorai.

93.8 dš.Želva.

91.6  Motiejūnų HE Užtvanka užtvanka. Aukštis 5 m, tvenkinio plotas 87 ha. Upės tėkmė sulėtėja, plotis apie 15 m. Vid. nuolydis iki Širvintų 45 cm/km.

91.2 kr kr.Milčiupė. Gyvenvietė kr.Nečionys.

89.4 Širvintų-Giedraičių kelio Tiltas tiltas. Gyvenvietė kr.Peliškiai. Gyvenvietė dš.Motiejūnai.

86.6 Gyvenvietė kr.Širvintos. Gyvenvietė dš.Kazliškiai.

84.7 Tiltas Tiltas. Širvintų tvenkinio pradžia.

83.4 kr kr.Beržė. Širvintų HE Užtvanka užtvanka. Aukštis 4 m, tvenkinio plotas 52 ha.

82.7  in Tiltas Tiltas. Gyvenvietė Širvintos.

81.7 Gyvenvietė dš.Širvintų pabaiga. Vid. nuolydis iki Kertušos 48 cm/km.

80.6 ds dš.Medinė. Gyvenvietė dš.Paširvintis. Gyvenvietė kr.Širvintų pabaiga. Upė teka laukais, krantai apaugę medžiais.

77.5 Gyvenvietė kr.Spadviliškis.

76.8 Gyvenvietė dš.Zosina.

74.5 ds dš.Augūnė. Gyvenvietė dš.Naujasodis.

71.8 ds dš.Kertuša. Gyvenvietė dš.Santakis. Vid. nuolydis iki Grigaliūnų 47 cm/km.

71.0 Automagistralės Vilnius-Panevėžys Tiltas tiltas. Gyvenvietė kr.Varanava.

69.8  in Širvintų-Ukmergės kelio Tiltas tiltas. Gyvenvietė dš.Aukštosios Viesos. Gyvenvietė kr.Viesai.

69.6 ds dš.Viesa.

68.9 Gyvenvietė kr.Liūnai.

66.9 Gyvenvietė dš.Trajokai.

65.9 kr kr.Š-5.

65.8 ds dš.Šiūra. Gyvenvietė dš.Grigiškiai.

64.8 Gyvenvietė dš.Meižiai. Gyvenvietė kr.Girelės.

62.4 Gyvenvietė Dainiai.

60.2 ds dš.Ūdara. Gyvenvietė dš.Ūdarai.

59.5 Gyvenvietė kr.Barčiai.

58.2 Gyvenvietė dš.Grigaliūnai. Vid. nuolydis iki Martinonių 56 cm/km.

57.0 Gyvenvietė kr.Družai.

55.7 Tiltas Tiltas. Gyvenvietė dš.Levainiai.

53.8 kr kr.Apušė. Gyvenvietė kr.Lapšiai. Gyvenvietė dš.Liūnai.

53.0 Gyvenvietė kr.Smailiai.

52.2 Gyvenvietė dš.Kairionys

49.8  Gyvenvietė dš.Šileliai.

48.2  Gyvenvietė kr.Rusteikiškiai. Gyvenvietė dš.Dubiai.

46.4 Gyvenvietė dš.Griniai.

44.3 kr.Gataukiškis. dš.Upių Labirinto stovykla

43.8 Tiltas Tiltas. Gyvenvietė kr.Paširvintis. Gyvenvietė dš.Vindeikiai.

42.2 Gyvenvietė kr.Antanoša.

41.6 Gyvenvietė dš.Vindeikiai. Krantai palaipsniui aukštėja, vietomis statūs.

39.1 Gyvenvietė dš.Santariškiai.

38.1 Užtvankos liekanos, slenkstis. Gyvenvietė dš.Vikšnabrastis. Gyvenvietė kr.Juodonys.

37.2 Gyvenvietė kr.Sodonys.

34.5  Gyvenvietė kr.Mantinonys. Vid. nuolydis iki Senadvarių 70 cm/km. Srovė palaipsniui greitėja.

33.4 kr.Lapšių dvaras.

32.7 Gyvenvietė kr.Markūnai.

29.4 Gyvenvietė dš.Pasodninkai.

28.9 dš.Pasodninkų piliakalnis.

28.6 Gyvenvietė kr.Lapiškiai.

26.7 Gyvenvietė kr.Leščiūnai.

24.4  in Gelvonų-Čiobiškio kelio Tiltas tiltas. Gyvenvietė kr.Liukonys. Gyvenvietė dš.Maskoliškiai. Prasideda Širvintos kraštovaizdžio draustinis. Iki žiočių tėkmė greita, krantai aukšti, atodangos, vagoje akmenys, rėvos.

22.6 dš.Maskoliškių piliakalnis.

22.3 Gyvenvietė kr.Garliaučizna.

21.9 Gyvenvietė kr.Senadvariai. Vid. nuolydis iki žiočių 138 cm/km.

20.0 Gyvenvietė dš.Laperiai.

18.6 Gyvenvietė kr.Žaigaičiai.

17.4 Gyvenvietė dš.Karališkiai.

14.7  ds dš.Kabarkšta. Gyvenvietė kr.Steponai.

13.4 dš.Mančiušėnų piliakalnis.

12.6 Gyvenvietė dš.Mančiušėnai.

10.5 Gyvenvietė dš.Paširvinčiai.

9.8 Gyvenvietė kr.Pakalniškiai.

6.9 Gyvenvietė dš.Minderiškiai.

5.3 Gyvenvietė dš.Sližiai. dš.Sližių piliakalnis.

3.3 out ds dš.Siemanys. Gyvenvietė dš.Samantonys.

0.0 Širvinta įteka į Šventąją. Gyvenvietė kr.Kunigiškiai. Gyvenvietė dš.Paširvintys.

scroll back to top