Upė Širvinta. Aprašymas, informacija, vandens turizmo maršrutas, atstumai.

Širvinta teka Vilkaviškio rajone, Šeimenos kairysis intakas. Ilgis 55 km, baseino plotas 383 km². Prasideda Kauniškių apylinkėse, 12 km į pietryčius nuo Vištyčio. Teka į šiaurę. Įteka į Šeimeną 16 km nuo jos žiočių, prie Šūklių, 12 km į šiaurės vakarus nuo Vilkaviškio. Nuolydis pačiame aukštupyje (16 km atkarpoje) 894 cm/km, žemiau (15 km atkarpoje) staigiai sumažėja iki 213 cm/km; vid. nuolydis 376 cm/km. Vidutinis debitas aukščiau Zanylos žiočių 0,98 m³/s, žiotyse 2,01 m³/s. Seniau Širvintos vagos dalis iki Alvito buvo dabartinės Senaširvintės aukštupiu. XIX a. iškasus Širvintos perkasą (Šeimenos intako Vališkio vaga), ši upės dalis buvo juo nukreipta į Šeimeną ir virto jos intaku. Vaičlaukio apylinkėse Širvinta Kastinės kanalu sujungta su Paežerių ežeru, o šis ties Vilkaviškiu sujungtas su Šeimena. Šiuo kanalu nuteka nedidelė dalis Širvintos nuotėkio. Vandens kelionė šia upe tinka pradedantiesiems / turintiems patirtį vandens turistams. Rekomenduojamos plaukimo priemonės - baidarės, kajakai, pripučiami laiveliai. Įdomesnė maršruto atkarpa - aukštupys.

 

Kada Pavasario potvynio, didelių lietaus ar atlydžių potvynių metu.

Kliūtys Rėvos, slenkstukai, užvartos.

Sudėtingumas WW 0/1 (2)

Kraštovaizdis ŽvaigždutėŽvaigždutėŽvaigždutėŽvaigždutėŽvaigždutė

Upės ekologinė būklė Upės ekologinė būklė - iki Aistos intako - gera; žemiau iki žiočių - vidutinė.

 

km

42.0 in Tiltas Tiltas. Gyvenvietė kr.Duonelaičiai. Tiltą galima pasiekti Vilkaviškio-Gražiškių keliu, sankryžoje prieš Duonelaičius sukti į r., į Karpiejus. Nuo sankryžos iki tilto 700 m. Vid. nuolydis iki Dotamo 619 cm/km. Vid. debitas apie 0,5 m³/s. Upė teka mišku, krantai aukšti, vietomis skardingi, vagoje akmenys, rėvos, slenkstukai, užvartos. Upės plotis apie 5 m.

38.1 ds dš.Dotamas. Vid. nuolydis iki Zanylos 167 cm/km. Srovė truputį nurimsta. Upė teka laukais, krantai apaugę medžiais, krūmais. Vagoje akmenys, rėvos, užvartos. 2 km ilgio atkarpa prieš Aistos žiotis kanalizuota, krantai pliki. Upės plotis apie 5 m.

37.9 in Pajavonių-Bartininkų kelio Tiltas tiltas. Gyvenvietė kr.Sausininkai.

35.3 Tiltas Tiltas.

34.0 ds dš.Aista (Eista). Upės debitas beveik padvigubėja.

31.5 kr kr.Zanyla. Vid. nuolydis iki Lankeliškių 187 cm/km. Žemiau vid. debitas 1,54 m³/s. Upės pobūdis nesikeičia.

30.9 Gyvenvietė kr.Stolaukis.

25.3 in out Tiltas Tiltas. Gyvenvietė kr.Šapkinai. Gyvenvietė dš.Kunigiškiai.

22.5 Gyvenvietė kr.Lankeliškiai. Vid. nuolydis iki Kastinės 169 cm/km.

19.3 Tiltas Tiltas. Gyvenvietė dš.Kumečiai.

16.4 in out Vilkaviškio-Lankeliškių kelio Tiltas tiltas. Gyvenvietė kr.Vaičlaukis.

15.8 ds dš.Kastinės kanalas. Tiltas Tiltas. Vid. nuolydis iki Brideikio 119 cm/km. Iki žiočių krantai žemi, vagoje akmenys, retos rėvos, užvartos.

14.6 Tiltas Tiltas.

11.9  out Tiltas Tiltas. Gyvenvietė Čičkai.

10.0 kr kr.Brideikis. Vid. nuolydis iki Vanaginės 100 cm/km

9.3 Vilkaviškio-Virbalio kelio Tiltas tiltas. Gyvenvietė kr.Alvitas. Gyvenvietė dš.Maldėnai.

7.5 Tiltas Tiltas.

6.7 Gyvenvietė dš.Vanaginė. Vid. nuolydis iki žiočių 124 cm/km

5.8 Geležinkelio Tiltas tiltas.

2.8 out Kelio Virbalis-Žalioji Tiltas tiltas. Gyvenvietė dš.Drebulinė.

0.0 Širvinta įteka į Šeimeną.

scroll back to top