Upė Mūša. Aprašymas, informacija, vandens turizmo maršrutas, atstumai.

Mūša (latv. Mūsa)  teka Lietuvoje (Joniškio, Pasvalio, Pakruojo rajonuose) ir Latvijoje; viena iš Lielupės ištakų. Ilgis 164 km (Lietuvoje 146 km), baseino plotas 5318 km² (Lietuvoje 5093 km²). Prasideda Mūšos tyrelyje, prie Romutaičių, 16 km į pietus nuo Žagarės. Teka į pietryčius, nuo Daugyvėnės žiočių pasuka į rytus, įtekėjus Lėveniui suka į šiaurę; 6 km teka Lietuvos - Latvijos siena, 18 km - Latvijoje. Ties Bauske susilieja su Nemunėliu į Lielupę. Vagos plotis aukštupyje 6 - 14 m, vidurupyje 30 - 40 m, žemupyje 60 - 80 m. Gylis atitinkamai 0,5 - 1,1 m, 0,8 - 1.5 m ir 2 - 4  m. Vid. nuolydis 48 cm/km. Atskiruose ruožuose nuolydis svyruoja nuo 12 iki 82 cm/km. Aukštupyje slėnis neryškus. Vyraujantis slėnio plotis vidurupyje 300 - 350 m, žemupyje 400 - 450 m; didžiausias plotis 500 m. Teka lėtai. Srovės greitis 0,01 - 0,30 m/s, potvynių metu padidėja iki 1,3 m/s aukštupyje ir iki 3 m/s žemupyje. Sausais metais upė labai nusenka, aukštupys išdžiūsta. Vasarą vaga labai užžėlusi. Pavasario potvynių metu vanduo pakyla 3,0 - 3,7 m. Vasarą būna 1-3 lietaus potvyniai. Lietaus ar žiemos atlydžių sukelti potvyniai kartais būna aukštesni už pavasario potvynius.  Debitas prie Miciūnų (118 km nuo žiočių): maksimalus 147 m³/s, vidutinis 3,62 m³/s; prie Bauskės (1,4 km nuo žiočių): maksimalus 884 m³/s, vidutinis 27 m³/s, minimalus vasarą 1,00 m³/s, minimalus žiemą 0,27 m³/s. Pavasarį upe nuteka 50%, vasarą 10%, rudenį 19%, žiemą 21% viso metinio vandens kiekio. Mūšos baseinas asimetriškas - upė beveik neturi kairiųjų intakų, nes teka Linkuvos kalvagūbrio pietine papėde. Vandens kelionė šia upe tinka pradedantiesiems vandens turistams. Rekomenduojamos plaukimo priemonės - baidarės, kajakai, pripučiami laiveliai, kanojos, plaustai. Maršrutas nėra labai įdomus; įdomesnė atkarpa - nuo Pamūšio iki Pakruojo - Draudelių kelio tilto.

 

Kada Visus metus.

Kliūtys Vandens augmenija, užtvankos, aukštupyje rėvelės.

Sudėtingumas WW 0 (1)

Kraštovaizdis ŽvaigždutėŽvaigždutėŽvaigždutėŽvaigždutėŽvaigždutė

vandens lygis Žilpamūšis; Ustukiai

Upės ekologinė būklė Upės ekologinė būklė - iki Kamačio intako - vidutinė; žemiau iki Lietuvos - Latvijos sienos - bloga.

 

km

121.3 in Šiaulių-Pašvitinio kelio Tiltas tiltas. Gyvenvietė Pamūšis. Upės plotis 15-20 m, tėkmė lėta. Vasarą vagos pakraščiai užželia. Vagoje rėvelės, akmenys.

121.1 ds dš.M-6.

119.3 kr kr.M-9.

119.2 ds dš.Šiladis. dš.prasideda Klušinskių miškai. Krantai vietomis statūs, iki 5 m aukščio. Vid. nuolydis iki M-4 61 cm/km.

118.5 Tiltas Tiltas. Gyvenvietė kr.Mažioniai.

116.9 Gyvenvietė kr.Miciūnai.

112.5  Gelžbetoninis Tiltas tiltas. Gyvenvietė kr.Sosdvaris.

111.3 Gyvenvietė kr.Pociūnai. Gyvenvietė dš.Mišeikiai.

108.8 Gyvenvietė kr.Kaleviai.

108.4 ds dš.Mišeikbalis.

104.6 in Pakruojo-Draudelių kelio gelžbetoninis Tiltas tiltas. Miškai baigiasi. Upė teka pelkėtais laukais. Krantai žemi, pliki.

104.0 ds dš.Pala.

101.7 ds dš.M-4. Vid. nuolydis iki Skirbytės 44 cm/km.

98.7 ds dš.Lūšnė.

97.8 kr kr.M-7.

97.4 ds dš.Salvis.

94.6 Gyvenvietė kr.Tautkūnai.

93.8 ds dš.Kruoja.

93.6 ds dš.M-2.

92.7 in kr kr.M-5. Pakruojo-Linkuvos kelio gelžbetoninis Tiltas tiltas. Gyvenvietė dš.Petrašiūnai.

91.4 ds dš.Daugyvenė. Gyvenvietė dš.Rimšoniai. Gyvenvietė kr.Pamuckai.

90.3 ds dš.Lašmuo. Gyvenvietė dš.Pamūšis. Dvariukų užtvankos patvankos pradžia

89.2 kr kr.Viršytis.

87.1 ds dš.Dervelis. Gyvenvietė dš.Titoniai.

84.0 Gyvenvietė kr.Mūrdvaris.

82.7 kr kr.M-3.

81.4 Dvariukų HE Užtvanka užtvanka. Aukštis 5 m, tvenkinio plotas 136 ha.

81.1 ds dš.Skirbytė. Vid. nuolydis iki Ramojaus 71 cm/km.

80.5 in Linkuvos-Joniškėlio kelio gelžbetoninis Tiltas tiltas. Gyvenvietė kr.Raudonpamūšis. Krantai vietomis statūs, pakrantėse pasirodo medžiai.

79.6 dš.Stipinų viršutinio devono atodanga (30 m pločio, 5 m aukščio) vadinama Skalių kalnu.

78.6 kr kr.Ežesta. Gyvenvietė dš.Stipinai.

77.0 ds dš.Plautupis.

75.9 ds dš.Ragupis. Gyvenvietė dš.Židoniai.

74.9 ds dš.Mustupis.

74.2 Užtvanka Užtvanka.

73.7 Gelžbetoninis Tiltas tiltas. Gyvenvietė kr.Švobiškis. Upės plotis 30 m.

73.2 ds dš.Briedžiupis.

73.1 kr kr.Piestinė.

72.0 ds dš.Mažupė. Gyvenvietė dš.Narteikiai.

71.1 ds dš.Alksnupis. Gyvenvietė dš.Pamūšys.

70.4 ds dš.Lieknas.

69.5 Gyvenvietė dš.Pantakoniai.

67.5 Gyvenvietė dš.Gustoniai.

65.3 ds dš.Gikupis. Gyvenvietė kr.Sindriūnai.

63.4 Gyvenvietė dš.Migoniai.

61.7 ds dš.Pušynė. Gyvenvietė dš.Valakėliai. dš.Šimonių piliakalnis.

61.4 kr kr.Ramojus. Gyvenvietė kr.Šimoniai. Vid. nuolydis iki Lėvens 70 cm/km.

60.1 Gyvenvietė dš.Šimonėliai.

57.7 Gyvenvietė dš.Pasvalys.

55.4 in Pasvalio-Vaškų kelio gelžbetoninis Tiltas tiltas. Gyvenvietė kr.Ustukiai.

54.9 kr kr.Gaidelis.

54.4 kr kr.Maišiogalė. Gyvenvietė kr.Vytartai.

51.7 Gyvenvietė kr.Pervalkai.

50.5 ds dš.Lėvuo. Gyvenvietė kr.Vaidžiūnai. Vid. nuolydis iki Ramužių 16 cm/km. Tėkmė labai silpna. Upė teka laukais, pakrantėse tik retkarčiais pasirodo medžiai.

50.0 kr kr.Pervalka.

48.4 ds dš.Pyvesa. Gyvenvietė kr.Pamiškiai.

47.3 ds dš.Jiešmuo. Gyvenvietė dš.Ažuolpamūšis.

46.8 kr kr.Dubysa.

46.0 kr kr.Pakaršuvė. Gyvenvietė dš.Ažuolpamūšis.

45.0 ds dš.Tatula. Gyvenvietė dš.Ažuolytė. Gyvenvietė kr.Rojūnai.

41.6 Tiltas Tiltas. Gyvenvietė kr.Žilpamūšis. Upės plotis 50-60  m.

39.0 Gyvenvietė kr.Geltonpamūšis. Gyvenvietė dš.Ramužiai.  Vid.nuolydis iki Kamačio 9 cm/km. Srovė beveik nejuntama.

37.8 kr kr.Skardžius. Gyvenvietė dš.Puškoniai.

35.5 kr kr.Saudogala. Gyvenvietė kr.Saudogala. Gyvenvietė dš.Morkūnai.

33.5 kr kr.Kamatis. Gyvenvietė dš.Buiviškiai. Vid. nuolydis iki Šakarnio 10 cm/km.

31.6 out Metalinis Tiltas tiltas. Gyvenvietė Saločiai.

31.5 ds dš.Bėrė.

29.9 ds dš.Molupis. Gyvenvietė dš.Šalnaičiai.

28.6 kr kr.Užukalnis. Gyvenvietė kr.Murziškis.

26.5 kr kr.Šakarnis. Gyvenvietė kr.Šakarniai.

24.7 ds dš.Škilinpamūšis. Gyvenvietė dš.Škilinpamūšis. Gyvenvietė kr.Gniaužai. Toliau Mūša teka Lietuvos-Latvijos siena.

23.9 Gyvenvietė kr.Bajorėlai.

22.4 Gyvenvietė kr.Baltapamūšis. Gyvenvietė dš.Jatnijeki.

20.2 kr kr.Prūdas. Gyvenvietė kr.Dagiai. Gyvenvietė dš.Zluktenes muiža.

18.9 kr kr.Žydupis. Gyvenvietė dš.Zluktene.

18.3 Gyvenvietė kr.Kamardė.

17.4 kr kr.Traninas. Toliau Mūša teka Latvijos teritorija.

scroll back to top