Upė Luknė. Aprašymas, informacija, vandens turizmo maršrutas, atstumai.

Luknė teka Raseinių rajone, Dubysos kairysis intakas. Ilgis 33 km, baseino plotas 132 km².  Prasideda 7 km į rytus nuo Šiluvos, prie Antaniškių. Aukštupys vadinamas Žobra. Aukštupyje teka į pietvakarius., vidurupyje į pietryčius, žemupyje į pietus. Įteka į Dubysą 54 km nuo jos žiočių, prie Dvarviečių. Vidutinis nuolydis 256 cm/km. Vidutinis debitas žiotyse 0,82 m³/s. Vandens kelionė šia upe tinka turintiems patirtį vandens turistams. Rekomenduojamos plaukimo priemonės - baidarės, kajakai, pripučiami laiveliai. Maršrutas sunkumų ir balto vandens mėgėjams.

 

Kada Pavasario polaidžio, lietaus ar atlydžių potvynių metu.

Kliūtys Užvartos, užvirtę medžiai, rėvos, slenkstukai.

Sudėtingumas WW 1-/1 (2)

KraštovaizdisŽvaigždutėKraštovaizdisKraštovaizdisKraštovaizdisKraštovaizdis

Upės ekologinė būklė Upės ekologinė būklė - vidutinė.

 

km

5.9 Pradžia Kaulakių HE Užtvanka užtvanka. Aukštis 6.5 m. Gyvenvietė dš.Kiaulakiai. Upės srovė palaipsniui greitėja. Vagoje iki pat žiočių dideli akmenys, rėvos, slenkstukų laipteliai. Upė teka mišku, slėnis gilus; upės vagą tai iš vienos, tai iš kitos pusės spaudžia statūs,  miškingi šlaitai. Upės nuolydis iki žiočių 586 cm/km. Vid. debitas apie 0,8 m³/s. Kiek žemiau, keletoje vietų, ! vielos per upę.

5.4 Gyvenvietė dš.Kybartėliai.

4.4 Gyvenvietė kr.Riogliškiai.

0.9 Rąstų Tiltas lieptas. Čia galima privažiuoti neblogu keliuku einančiu palei Dubysą (4 km) prie Kybartėlių atsišakojančiu į p. nuo Raseinių-Kaulakių kelio.

0.0 Pabaiga Luknė įteka į Dubysą. Prie santakos galima privažiuoti lauko keliuku iš Dvarviečių.

scroll back to top